TOPlist
České hory » Jizerské hory a Ještědský hřbet » Rašeliniště Klečová Louka

Rašeliniště Klečová Louka

Státní přírodní rezervace v samotném srdci Jizerských hor. Skládá se ze dvou hlavních vrcholových rašelinišť, Velké klečové louky a Malé klečové louky.
Mimo těchto rašelinišť náleží k rezervaci i Smrčková a Jelení louka. Velká klečová louka se rozkládá na západním úpatí hory Jizera a pramení zde říčky Bílá Desná a Bílá Smědá. Na samém okraji rašeliniště je postavena vyhlídková věž s informačními tabulemi. Malá klečová louka se nachází o něco níže po proudu Bílé Smědé mezi řekou a tzv. Štolpišskou silnicí (silnička z Hejnic). Název obou lokalit vznikl díky hustému porostu klečí kosodřeviny na obou rašeliništích.
Velká klečová louka je z větší části porostlá klečí, odděluje vlastní rašelinné louky s jezírky a tůněmi. Malá klečová louka je téměř celá zarostlá klečí. Cenná je zejména vrchovištní květena s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů. Žije zde i typická rašeliništní fauna bezobratlých zejména pavouků, vážek, střevlíkovitých brouků. Staví si zde svá hnízda čečetky horské.
Fotografie uživatelů
Vodopád na Bílé Smědé.
Na Čihadle
Říčka Smědá v podzimních barvách.
Frýdlanské cimbuří
Frýdlanské cimbuří
Suchopýr Na Čihadle
Na Jizeře
Jizera
Na Černé Smědé
Vrchol Jizery 1122m
Jizerské usínání z Jizery 28.06.2017
Výhled z Jizery po přeháňce.